SOLARINVEST - solární elektrárny, fotovoltaika

solární elektrárny, solární panely a fotovoltaika - green energy

uterý, 22. května, 2018

REGULACE PRO NULOVÝ PŘETOK ENERGIE DO DS

Nainstalujeme k Vaší stávající elektrárničce regulaci, která Vám pomůže maximálně efektivně využít Vámi vyrobenou energii.

Proč dodávat přebytky do distribuční sítě a navíc zadarmo?? Neee! Máme pro Vás řešení. Jedná se o regulační jednotku, která neustále porovnává kolik elektrické energie jde do domu a kolik jí z Vaší FVE pouštíte ven. Regulační jednotka posuzuje v reálném čase tuto bilanci a přesměrovává Vaší zelenou energii do spotřebičů ke spotřebě dle předem nastavených priorit. Tedy např. pračka, myčka, filtrace a ohřev bazénu pojedou tehdy, když budete mít vlastní energii (tedy zdarma) a ne v době, kdy za ní musím draze platit!

razitko

Regulace výroby fotovoltaické elektrárny 

Regulační jednotka je sofistikovaný programovatený regulátor pro optimalizaci vlastní spotřeby pro objekty s instalovanou fotovoltaickou elektrárnou. Proudový rozsah měření je 3x20A. Po správné instalaci a nastavení regulátor dokonale optimalizuje využtí přebytků energie vyrobených vaší FVE. Návratnost zařízení dle výkonu FVE a možnostem využití vyrobené energie může být i pouhých 6 měsíců!

 regultormc modul 4

Jak regulátor funguje?

Měřicí modul v reálném čase měří proud ve všech fázích. Regulátor vyhodnocuje měřené proudy a napětí a je-li zjištěna výroba FVE, spíná připojené spotřebiče dle nastavitelných priorit, přičemž se neustále snaží udržet nulový tok energie měřicím modulem, tzv. „virtuální nulu“ (součet činných výkonů ve všech třech fázích = 0).

Spínání dle priorit probíhá následovně:

Ve výchozím stavu (v noci) jsou všechny spotřebiče vypnuté. Je-li ráno zjištěna výroba FVE (součet činných výkonů je větší než nula), dojde k sepnutí výstupu s první (nejvyšší) prioritou.

Okamžik sepnutí se liší pro triakové a reléové výstupy. Triakové výstupy se sepnou prakticky ihned po zjištění výroby a regulátor jimi plynule udržuje „virtuální nulu“.

Reléové výstupy se sepnou až tehdy, překročí-li výkon FVE nastavený údaj o příkonu spotřebiče.

Po sepnutí spotřebiče s první prioritou (u triakového výstupu sepnutí na nastavený maximální výkon) se čeká, až výkon FVE opět stoupne (rozednívá se). Je-li i při tomto sepnutém spotřebiči zjištěna výroba, sepne se ve shodném režimu spotřebič s druhou prioritou.

Při dalším zvýšení výkonu FVE se ve shodném režimu připnou další spotřebiče

Dojde-li ke snížení výkonu FVE nebo k zapnutí jiného spotřebiče, nepřipojeného na regulátor, sepnuté výstupy se opět odpojí dle nastavených priorit (nejprve se odpojí spotřebič s nejnižší prioritou).

Dojde-li k vnitřnímu odpojení sepnutého spotřebiče (např. termostat bojleru – bojler natopen), regulátor toto ihned rozpozná a sepne další spotřebič (s nižší prioritou).

U reléových výstupů lze nastavit minimální dobu sepnutí. Je-li zároveň s reléovým výstupem sepnut triakový výstup s vyšší prioritou a dojde ke snížení výkonu FVE, regulátor sníží výkon spotřebiče zapojeného na tento triakový výstup (i na nulu) tak, aby byla pokud možno udržena virtuální nula na měřicím modulu. Tento stav trvá až do odpojení relé.

letak_schema

Regulátor vyjma předchozího odstavce nikdy neporuší stanovené priority (mohl by, kdyby uměl předvídat počasí a spotřebu v domě).

Výše uvedený princip platí pouze u standardního zapojení měřicího modulu ihned za elektroměrovým rozvaděčem, tak aby regulátor využíval pouze skutečné přebytky FVE. Regulátor ovšem lze zapojit i tak, aby využil celou výrobu FVE a na ostatní spotřebiče v objektu nedbal zřetel (toto zapojení není finančně tolik výhodné a proto jej nedoporučujeme).

Příklad energetické úspory

Regulátor byl instalován v objektu s FVE o výkonu 4,0 kWp. Z nízkého tarifu (HDO) byl připojen bojler o příkonu 1350W na triakový výstup č.1 (první priorita).

Dále byla připojena filtrace bazénu (400W) (druhá priorita) a doladění spotřeby bylo napojeno na triákový výstup č.2 s topným těles ohřevu vody v bazénu (4000W).

V domácnosti též byla tímto systémem využívána myčka nádobí (každý den) a každý druhý den pračka prádla.
Finační úspora v tomto objektu za 90 dní testování při ceně elektřiny v nízkém tarifu (2,66 Kč/kWh) byla cca 820 Kč. Úspora ve vysokém tarifu (4,90Kč / kWh) cca 1920 Kč.

Roční předpokládaná finanční úspora domácnosti v tomto objektu činí cca 6-8.000,-Kč.
Efektivita vlastní spotřeby v místě vzrostla o 30%.


 

 

 

 

NAPSALI O NÁS

news

Pokud Vás zajímá, co o nás již bylo napsáno v časopisech, o čem s námi hovořili v TV a jací jsme vlastně "profíci", stačí se podívat sem....

A pokud se chcete podívat na naše videa na Youtube, shlédnout našeho fotovoltaického rádce, stačí pouze kliknout na logo youtube... Naleznete zde i zajímavá videa ze světa fotovoltaiky a technologií obnovitelných zdrojů energie.

yt

 

NAŠE ELEKTRÁRNY ON-LINE

monitor

Podívejte se, jak naše elektrárny vyrábí, jak fungují. K našim elektrárnám nabízíme i několik možností vzdáleného monitoringu (dálkový dohled). Monitoring fotovoltaiky je dostupný kdekoli na světě pomocí internetu.
Fotovoltaické elektrárny uvedené v seznamu jsme vybudovali společně s naším libereckým partnerem. 
MONITORING ON-LINE 

Dále používáme monitoringy od firmy Fronius (výrobce prvotřídních fotovoltaických střídačů), SMA (také skvělá značka fotovoltaických střídačů) nebo pro profesionální monitoring se stálým dohledem monitoring PHOTON ENERGY (používá se pro velké fotovoltaické elektrárny a solární parky).

DOPORUČTE NÁS SOUSEDŮM

sousedi

Pokud jste spokojeni s našimi službami, doporučte nás svým sousedům. Pomůžete nám tak dále rozšířit naší rodinu "solárních kutilů". Nabízíme Vám odměnu. Ta může být například finanční, nebo také můžete získat jiné hodnotné služby nebo zařízení.

Můžeme Vám nabídnout například prodloužené záruky, monitorovací systémy nebo systémy pro chytrou domácnost. Stačí si jen vybrat. A co musíte udělat? Stačí se zaregistrovat a dát doporučení!

Více informací zde...   

 

AKCE: GREEN ENERGY

Fakta o firmě SOLARINVEST

- od roku 2008 jsme v ČR úspěšně realizovali několik stovek fotovoltaik a dalších technologií

- všechny realizace máme pouze na střechách, úspěšně fungují a s provozovateli mám skvělý obchodní vztah

- zaměstnáváme odborníky, řemeslníky "zlaté české ručičky", protože dobře odvedená a fortelná práce je pro nás důležitá!

- provádíme kompletní služby na klíč, včetně záručního i pozáručního servisu

- jsme zakládajícím členem oborového Cechu fotovoltaických instalátorů (www.caft.cz), Asociace pro využití tepelných čerpadel (www.avtc.cz) a dalších oborových organizací

- jsme distributoři značek FRONIUS, PANASONIC, REGULUS a dalších

- máme k dispozici předváděcí centrum v Choceradech a Ondřejově, kde Vám můžeme předvést naše technologie v praxi

- fungujeme od roku 2008!

KONTAKT:

SOLARINVEST-GREEN ENERGY, s.r.o.

zakládající člen profesního Cechu (CAFT)

caft banner ctverec tmave sedy

info@solarinvest.cz
GSM: +420 602 397 001
ICQ:  437319800
skype: solarinvest.cz

 

Sídlo společnosti:
SOLARINVEST-GREEN ENERGY, s.r.o.
Žirovnická 6, 106 00 Praha 10

Obchodní kancelář, censtrální sklad a technické odd.:
SOLARINVEST-GREEN ENERGY, s.r.o.
Družstevní 314
251 65 Ondřejov

Předváděcí centrum Chocerady
Chocerady 134,
257 24 Chocerady

mapa zde...

 

Víte, že….

Fotovoltaické systémy - dlouholetá životnost, přiměřená návratnost a částečná nezávislost!

Fotovoltaické panely evropské kvality jsou vyrobeny z kvalitních a prověřených materiálů.

Tvrzené sklo odolává všem nežádoucím vlivům počasí (kroupy, mráz, sníh atd.), životnost celých systémů je 35 až 40 let, návratnost investice je přímo závislá na velikosti, ceně a objemu nakupovaných energií a podílu přiznané dotace.

Instalací fotovoltaické elektrárny ušetříte nemalé emise skleníkových plynů? Například 5kWp fotovoltaická elektrárna ušetří až 4000 kg CO 2 emise ročně!

Vlastní energetická nezávislost by mohla být i Váš cíl....