BLOG
Úvod / Blog / Servisní technik fotovoltaických systémů

SOLARINVEST BLOG

Servisní technik fotovoltaických systémů

DALŠÍ ČLÁNKY

SOLARINVEST Blog
SOLARINVEST 30 dubna, 2023
Hybridní fotovoltaické elektrárny
Pojem hybridní FVE označuje solární systémy, jenž kombinují prvky ostrovního solárního systému (o kterém si můžete přečíst v předchozím článku) se záložním zdrojem energie v podobě připojení do distribuční sítě. Hlavní výhodou hybridní fotovoltaické elektrárny je, že díky systému baterií využijete 100 % vyrobené energie. Elektrárna vyrábí během dne, kdy svítí slunce a vyrobená energie pak pokrývá aktuální spotřebu, přičemž zbytek se akumuluje v bateriích a slouží pro pozdější využití, především večer a v noci. Pakliže není vyrobené energie dost na to, aby pokryla spotřebu (což může nastat zejména v zimě, kdy je denní doba slunečního svitu kratší), slouží jako záložní zdroj připojení k síti distributora. Klíčové prvky hybridní elektrárny Kromě samotných fotovoltaických panelů potřebuje hybridní solární elektrárna ještě dva základní stavební kameny. Tím prvním je hybridní střídač (nazývaný někdy i hybridní měnič), který má na starosti řízení toků elektřiny v rámci domu tak, aby byla efektivně využita na maximum pro přímou spotřebu, ohřev TUV a nabíjení baterií. Druhým důležitým elementem je právě zmíněný bateriový systém, jenž v sobě akumuluje přes den vyrobenou energii a umožňuje její využití v době, kdy elektrárna nevyrábí. Aby měl hybridní solární systém dobrou návratnost, je zásadní dlouhá životnost a vysoká kapacita baterií. Ta by se ideálně měla pohybovat mezi 7,1 kWh až 14,2 kWh a disponovat by měla minimálně 4000 nabíjecími cykly s garantovanou kapacitou. Kolik můžete ušetřit? I přes relativně vyšší vstupní náklady může mít investice do hybridní solární elektrárny velmi dobrou návratnost – tedy za předpokladu, že je systém vhodně navržen. Pakliže tomu tak je, můžete počítat s úsporou až 60 % nákladů na roční spotřebu elektrické energie z distribuce. Připočtete-li podporu v podobě vhodně zvolené dotace, která může činit až 170 000 Kč, vychází hybridní solární elektrárna jako výhodná investice. Chcete také uspořit výdaje za elektřinu? Kontaktujte nás, a my vám vypracujeme odborný návrh na míru.
SOLARINVEST 19 dubna, 2023
Jaké vybrat tepelné čerpadlo
Zvažujete koupi tepelného čerpadla, ale nejste si jistí, jaké vybrat? Tepelných čerpadel je na trhu k dostání více druhů, a to od několika různých výrobců. Jak se tedy co nejrychleji zorientovat? Důvodů, proč řešit vytápění tepelným čerpadlem, může být více. V první řadě je to samozřejmě úspora financí. Oproti kotlům na pevná paliva je tepelné čerpadlo navíc méně náročné na prostor a jeho provoz nevyžaduje vaši neustálou pozornost. Jak tepelné čerpadlo funguje Tepelné čerpadlo odnímá teplo ze vzduchu, země nebo vody v okolí vytápěného objektu, a prostřednictvím teplonosné látky jej mění na vyšší teplotní hladinu. Co byste měli vědět K tomu, abyste mohli vybrat tepelné čerpadlo s odpovídajícím výkonem, musíte znát tepelnou ztrátu vytápěného objektu. Čím vyšší je tepelná ztráta, tím vyšší výkon budete potřebovat — a pochopitelně se tím prodlouží i návratnost investice. Nejrychleji se naopak investice vrátí majitelům pasivních a nízkoenergetických domů. Druhy tepelných čerpadel Tepelná čerpadla se vždy označují dvojslovným spojením, přičemž slovo před lomítkem značí, odkud se teplo čerpá, a slovo za lomítkem představuje teplosměnné médium. TČ vzduch/voda -  jde o nejekonomičtější způsob teplovodního vytápění. Čerpadlo odebírá teplo z venkovního vzduchu, a následně jej přes hydrobox převádí do topné vody. TČ země/voda  - tepelné čerpadlo země/voda těží ze stálosti teplot pod zemí. Jeho instalace však vyžaduje hloubkový vrt až do 200 metrů, a je tedy mnohem náročnější, než u čerpadel typu vzduch/voda. Typ čerpadel země/voda je vhodný do chladnějších oblastí. TČ voda/voda - typ čerpadla, který se v podmínkách ČR příliš nepoužívá kvůli náročnosti instalace a nutnosti časté údržby. Potřeba jsou zde dvě studny, kdy z jedné (čerpací) studny je převáděna voda přes výparník do druhé (vsakovací) studny. TČ vzduch/vzduch - tento typ v podstatě představuje klimatizaci, která v létě chladí vnitřní prostory, ale na jaře a na podzim může sloužit také k jejich přitápění.
SOLARINVEST 12 února, 2023
Zdražení elektřiny 2021: investice do FVE se vám vrátí rychleji
Patrně jste již v médiích zaregistrovali informaci o letošním velkém zdražování elektřiny. Na ročním vyúčtování to již bude nezanedbatelná položka, a trendy ukazují, že do budoucna ceny ještě porostou — a proto je na místě zvážit investici do vlastní fotovoltaické elektrárny. Investice se vám nyní v důsledku zdražení elektřiny vrátí ještě rychleji, a následně pak můžete ušetřit nemalé peníze. Proč se vlastně zdražuje Cena, kterou platíte za elektřinu, se skládá ze dvou částí: regulovaná a distribuční část a silová elektřina. A právě silová elektřina je ta, jejíž cena na německé burze EEX stoupla o více než 50 %, a to především kvůli zdražování emisních povolenek. Na rodinných účtech za elektřinu se toto zdražení silové elektřiny projeví v závislosti na tom, k čemu všemu elektřinu využíváte, v průměru zdražení od 7 do 20 % za rok. Pokud bydlíte v bytovém domě a elektřinu využíváte pouze k provozu spotřebičů, nebude nárůst tak dramatický, jako když žijete v rodinném domě a elektřinou také ohříváte vodu nebo topíte. Co s tím? Změnit dodavatele vám v tomto případě nepomůže: zdražovat totiž budou všichni. Nabízí se ovšem řešení, že si začnete vyrábět elektřinu sami, pomocí vlastní fotovoltaické elektrárny. Počáteční investice se vám nyní vrátí rychlej Za jak dlouho se vám investice do FVE vrátí? Návratnost investice do fotovoltaiky ovlivňuje mnoho faktorů. Kromě právě výše zmíněné ceny elektřiny jde i o to, z kolika procent využijete vyrobenou elektřinu, případně jestli je váš systém vybavený hybridním střídačem, akumulací do baterie a podobně. Pokud byste chtěli vědět, za jak dlouho by se investice do FVE vrátila právě vám, stačí nám napsat ve formuláři níže: